4710 مورد یافت شد
12345678910...انتها
تاریخ ثبت : 1403/01/29 | 1403/01/29
کد : 15263

قریشی جنوبی ، 110متری ، منطقه قریشی جنوبی

2 خوابه | طبقه : 4 |
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ،
قیمت (تومان): 3,000,000,000
وام (تومان): 0
تاریخ ثبت : 1402/07/19 | 1402/06/29
کد : 12526

اپارتمان سندار ، 86متری ، منطقه کـــــــــانال غربی

2 خوابه | طبقه : 3 | 15 ساله
پارکینگ ، انباری ،
قیمت (تومان): 2,250,000,000
وام (تومان): 0
تاریخ ثبت : 1402/07/08 | 1402/07/08 | 1402/06/27
کد : 12409

اپارتمان سندار ، 83متری ، منطقه امام حسن

2 خوابه | طبقه : 4 | 10 ساله
پارکینگ ، انباری ،
قیمت (تومان): 1,900,000,000
وام (تومان): 0
تاریخ ثبت : 1402/04/29 | 1402/04/07 | 1402/02/21
کد : 9730

اپارتمان سندار ، 77متری ، منطقه قریشی شمالی

2 خوابه | طبقه : 3 | 7 ساله
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ،
قیمت (تومان): 2,520,000,000
وام (تومان): 0
تاریخ ثبت : 1403/02/05
کد : 15414

اپارتمان وکالتی ، 70متری ، منطقه قریشی شمالی

2 خوابه | طبقه : 4 | 9 ساله
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ،
قیمت (تومان): 2,000,000,000
وام (تومان): 0
تاریخ ثبت : 1403/02/05
کد : 15413

اپارتمان سندار ، 82متری ، منطقه قریشی شمالی

2 خوابه | طبقه : 2 | 4 ساله
انباری ، آسانسور ،
قیمت (تومان): 2,100,000,000
وام (تومان): 0
تاریخ ثبت : 1403/02/05
کد : 15412

اپارتمان سندار ، 143متری ، منطقه قریشی شمالی

3 خوابه | طبقه : 3 | 8 ساله
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ،
قیمت (تومان): 5,720,000,000
وام (تومان): 0
12345678910...انتها